Bất kỳ ai kinh doanh cũng đều muốn khách hàng ghé qua website của mình và tiến hành mua hàng ngay từ lần truy cập đầu tiên, chính vì vậy mà khái niệm về tỷ lệ chuyển đổi đang rất được nhiều chủ doanh nghiệp quan tâm và muốn đẩy mạnh chỉ số này.

tỷ lệ chuyển đổi

Bất kỳ ai kinh doanh cũng đều muốn khách hàng ghé qua website của mình và tiến hành mua hàng ngay từ lần truy cập đầu tiên, chính vì vậy mà khái niệm về tỷ lệ chuyển đổi đang rất được nhiều chủ doanh nghiệp quan tâm và muốn đẩy mạnh chỉ số này.

tỷ lệ chuyển đổi